Bokningsvillkor

Enskild- och Duocoachning
Avbokning senare än 24h före passets start återbetalas inte. Då brinner alltså ett pass inne eller ett pass dras från ditt upplägg.

Köpt Crawlcoachpaket ska användas inom ett år från fakturans sista betaldatum. Om du skulle bli sjuk och inte ha möjlighet att genomföra dina tillfällen kan de överlåtas till en vän. För återbetalning av del eller helt paket krävs läkarintyg..

Kurser
Sista betaldatum på fakturan gäller som sista avbokningsdag.

Träningsdagar
Sista betaldatum på fakturan gäller som sista avbokningsdag.

Avbokning på grund av sjukdom/skada träningsdag
(gäller ej kurser och enskild coachning)
Avbokar du på grund av akut sjukdom eller skada och inte har någon möjlighet att närvara under träningsdagen omvandlas din investering till halva betalade beloppet och kan användas till enskild coachning inom ett år.