HELT HUNDRA

Wow, vilken dag vi fick. Ett event vi först tänkte som ett gott event med simmarkompisar växte snabbt och intresset och nyfikenheten spred sig ytterligare när intresserade deltagare för förstod att behållningen skulle gå till ett gott ändamål. Och vårt drömscenario med 100 deltagare uppfylldes med en exakthet som var magisk. 100 simmare deltog i eventet. Mäktigt! Allt positivt kring eventet gör att vi kör igen i år. VI känner att vi tillsammans med alla deltagare och de projekt som behållningen går till startat något väldigt bra. Och om träning på detta sätt kan lyfta och synliggöra bra Idrottsverksamheter för barn med NPF skapar det värdefull mening för oss och alla som bidrar. 

Ansökningar
Vi fick fyra ansökningar till Helt hundra från verksamheter som alla passar in väldigt bra på de vi ville skänka behållningen till. Vi beslutade tidigt och gick ut med att behållningen från eventet Helt Hundra skulle gå avkortat till projekt, förening eller verksamhet som verkar för Idrott för alla speciellt riktat mot barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, ADD, Autism, Asperger, Tourette och liknande. Vi i juryn har enades o låta Jönköpings Simsällskap och X-Flow dela på behållningen från eventet Helt hundra för att båda verksamheterna framgångsrikt möjliggör idrotten för barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Motiveringarna

JSS
Hälften av behållningen från eventet Helt hundra går till JSS etablerade och väl fungerande verksamhet med simgrupper för barn och unga med funktionsvariationer. Vi från Helt hundra vill vara med och bidra till att förbättra verksamheten med bättre kommunikationshjälpmedel och bidra till att kunna åka på tävling. Kontaktperson: Lisa Hegmegi

X-Flow
Hälften av behållningen från eventet Helt hundra går till X-Flows träningsgrupper i barngymnastik och parkour dit många barn med NPF finner sin fristad med små grupper, hög ledartäthet och feedback. Vi från Helt hundra vill vara med och bidra till att ytterligare öka ledartätheten i grupper där det behövs extra stöd och också bidra till utbildning av ledare och föräldrar. Kontaktperson: Erik Torhall

Synliggöra Idrott för alla
Eftersom vårt syfte också var att synliggöra verksamheter som arbetar medvetet för att möjliggöra idrottandet för dessa barn och ungdomar berättar vi kort om er andra som sökt på våra sociala medier. Alla väldigt bra verksamheter.

Friskis Jönköping har ett brett träningsutbud med något som passar alla. Under vårterminen startas en träningsgrupp för personer med Neuropsykiatrisk funktionsvariation. Verksamheten är riktad till åldern 18-25 år och kontaktperson på Friskis är Jakob Hanberger

Huskvarna FF har sedan 15 år tillbaka den etablerade verksamheten Fotboll för alla som riktar sig till barn och unga med funktionsvariation. Kontaktperson Nicklas Pihlkvist

Under året kommer vi rapportera om JSS och X-Flows verksamheter. Och så laddar vi upp för ett nytt event i slutet av året. Häng med här på hemsidan och på sociala medier. @crawlcoachen @weareteamlost