@PERCARLS

Bilder – som jag ser det

Mina bilder har det gemensamt att de alla speglar hur jag upplever omgivningen. Ibland handlar det om starka färger och ibland om svart-vita bilder. Ofta beror det på den känsla jag kände i stunden bilden togs. Kameran har stora svårigheter att matcha ögat i att fånga ljuset runt om oss. I ett försök att återge det jag såg behandlar jag därför mina bilder i olika utsträckning och på olika sätt. Detta gör jag ingen hemlighet av.

Ett urval av bilder jag tagit i olika sammanhang finns att köpa i vår webbbutik. Skulle du vilja se fler finns det några på Instagram. De flesta av dem går givetvis också att köpa i olika format.

/Per
per@carlssoniform.se